Zakres zadań i usług

Zadania CEN w Łomży wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045)

Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian wsystemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

4) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

7) do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: CEN w Łomży

Data wytworzenia: 2019-02-01

Wprowadzający: Cezary Nerkowski

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Cezary Nerkowski

Data modyfikacji: 2019-09-23

Opublikował: Cezary Nerkowski

Data publikacji: 2005-01-07